Zprávy - Zdeněk Prejza, Sadská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Zprávy

Zprávy- 31.12.2021 - uvolněna nová verze WinNářadí 8.2. Aplikace upravena v souvislosti s novými normami
ČSN EN 50678, ČSN EN 50699 a změnou Z2 normy ČSN 33 1600 ed.2. Stávajícím uživatelům předchozích verzí WinNářadí budeme emailem zasílat nabídku na upgrade.

- 10.12.2021 - provedli jsme testy chodu našich aplikaci na PC s OS Windows 11, nebyly zjištěny problémy.

- 22.7.2021 - uživatelům WinRevizí 8.0 a starších jsme emailem poslali nabídku na upgrade na WinRevize 8.1. Pokud máte licenci na některou ze starších verzí WinRevizí a nedostali jste nabídku, pravděpodobně na Vás nemáme aktuální kontakt, napište nám a nabídku Vám pošleme.

- 30.6.2021- uvolnili jsme novou verzi WinRevize 8.1

- 29.9.2020 - uvolnili jsme novou verzi WinNářadí 8.1

- 24.5.2018 - v uplynulých několika dnech jsme prostřednictvím emailu požádali
uživatele našich aplikací, kteří jsou fyzické osoby (i podnikající fyzické osoby), o souhlas se zpracováním a užitím osobních údajů. Pokud jste žádost neobdrželi a jste fyzická osoba, můžete nám souhlas udělit na našich stránkách volba Osobní údaje. Fyzické osoby bez uděleného souhlasu se zpracováním a použitím osobních dat od 25.5.2018 nemůžeme kontaktovat, posílat jim nabídky atd.

- 15.2.2018 - do prodeje opět uvolněna i varianta WinRevizí s články norem,

- 1.1.2018 - pro prodej uvolněna varianta WinRevizí bez článků norem. Viz ceník.
Prodej aplikace WinRevize s články norem je od 1.1.2018 z důvodu neujasněných smluvních vztahů s novým poskytovatelem ČSN České agentury pro standardizaci p.o. dočasně pozastaven.

- 3.7.2017 - uvolněna nová verze WinRevizí. Uživatelům předchozích rozeslány nabídky na upgrade.


-
20.10.2016 - Všem našim zákazníkům, na které máme emailový kontakt, jsme odeslali nabídkou na novou verzi WinNářadí. Dnes jsme prostřednictvím České pošty odeslali nabídku na novou verzi WinNářadí uživatelům, na které emailový kontakt nemáme. Pokud nabídku neobdržíte do pondělí 24.10. kontaktujte nás, zřejmě máme Váš kontakt neaktuální.

- 1
0.10.2016 - uvolněna nová verze aplikace WinNářadí. Uživatelům předchozích verzí rozesíláme nabídky na upgrade.

- 19.8.2015 - Vyzkoušeli jsme nová Windows 10. Naše aplikace WinNářadí a WinRevize pracují v PC s tímto novým operačním systémem bez potíží.


- 8.12.2014 - provedli jsme bezplatné update aplikace Winrevize 7.0, registrované uživatele WinRevizí jsme o této skutečnosti uvědomili prostřednictvím emailu.

- 17.9.2014 - jako nevyužívané zařízení jsme zrušili fax. Linka +420 325 594 576 zůstává fukční pro volání, při nepřítomnosti jsou hovory přesměrovány do hlasové schránky, nebo na mobilní telefon.

- 08.09.2014 - firma bude ve středu 10.9.2014 z technických důvodů celý den mimo provoz.

- 04.08.2014 - firma je z důvodu dovolené v době od 4.8.2014 do 10.8.2014 mimo provoz. Vaše případné podněty vyřídíme po ukončení dovolené.

- 16.06.2014
dokončena rozesílka nabídek uživatelům stávajících verzí WinRevizí. Pokud jste uživateli aplikace WinRevize a neobdrželi jste nabídku emailem, nebo dopisem prostřednictvím České pošty, kontaktujte nás. Pravděpodobně máme v databázi uživatelů Vaši adresu neaktuální, nebo email, či dopis nebyl doručen do správných rukou.

- 09.06.2014
zahájen prodej nové verze aplikace WinRevize pro nové uživatele.

- 21.05.2014
byla dokončena nová verze programu WinRevize. Nyní provádíme přípravu k distribuci, pro uživatele předchozích verzí připravujeme převodní procedury, které zajistí převod dat z minulých do nové verze.

- 11.05.2014
pro uživatele WinNářadí 7.0 - vydána bezplatná aktualizace, která řeší zejména změny označení normy ČSN EN 60974-4 ed.2 z původního označení ČSN EN 60974-4 ed.2/2011 na nové ČSN EN 60974-4 ed.2/2013. Update i s návodem k instalaci je stažení na odkazu, který přístupný z WinNářadí 7.0, hlavní vodorovné menu, volba Informace, Update WinNářadí.

- 10.12.2012
dokončena aktualizace WinRevizí 6.0, databáze norem a závadník byly doplněny o nové normy vydané do 1.12.2012. Probíhá rozesílka nabídek možnosti zakoupení aktualizace pro uživatele WinRevizí 6.0, rozesílka nabídek přechodu do nové aktualizovaných WinRevizí 6.0 uživatelům přechozích verzí.

- 10.5.2012
dokončena rozesílka nabídek nové verze WinNářadí všem uživatelům předchozích verzí. Pokud používáte program WinNářadí a neobdrželi jste nabídku emailem, nebo dopisem prostřednictvím České pošty, kontaktujte nás. Pravděpodobně máme v databázi uživatelů Vaši adresu neaktuální, nebo email, či dopis nebyl doručen do správných rukou.

- 11.4.2012
uvolněn program WinNářadí 7.0 pro nové uživatele. Pro uživatele přechozích verzí WinNářadí připravujeme upgrade do verze 7.0, tj. zejména procedury, které Vám umožní převod dat z minulých verzí. Po dokončení bude všem uživatelům předchozích verzí rozeslána nabídka na upgrade. Uživatelům, na které máme v evidenci email, budeme nabídku rozesílat emailem, ostatním uživatelům budeme posílat papírovou nabídku prostřednictvím České pošty.

- 2.6.2011
dokončena rozesílka nabídek nové verze WinRevize všem uživatelům předchozích verzí. Pokud používáte program WinRevize a neobdrželi jste nabídku emailem, nebo dopisem prostřednictvím České pošty, kontaktujte nás. Pravděpodobně máme v databázi uživatelů Vaši adresu neaktuální, nebo email, či dopis nebyl doručen do správných rukou.

- 31.05.2011 - dokončeny WinRevize verze 6.0, připraveno k distribuci. Zahájena rozesílka nabídek nových verzí uživatelům předchozích verzí.

- 10.12.2010 - dokončena opakovaná rozesílka nabídek nové verze WinNářadí 6.0 s upozorněním na ukončení platnosti původních norem na revize spotřebičů a nářadí stávajícím uživatelům předchozích verzí. Nabídky byly rozesílány emailem. Uživatelům, na které nemáme v evidenci emailovou adresu, jsme nabídku rozesílali dopisem prostřednictvím služeb České pošty. Formou dopisu jsme nabídku rozeílali i těm, jejichž emailová adresa není funkční a email se vrátil jako nedoručitelný. Pokud jste uživateli programu WinNářadí a neobdrželi jste nabídku nové verze, kontaktujte nás. Pravděpodobně máme v databázi uživatelů Vaši adresu či email neaktuální, nebo dopis nebyl předán do správných rukou.

- 16.4.2010 - dokončena rozesílka nabídek nové verze WinNářadí 6.0 stávajícím uživatelům předchozích verzí. Nabídky byly rozesílány emailem. Uživatelům, na které nemáme v evidenci emailovou adresu, jsme nabídku rozesílali dopisem prostřednictvím služeb České pošty. Formou dopisu jsme nabídku rozesílali i těm, jejichž emailová adresa není funkční a email se vrátil jako nedoručitelný. Pokud jste uživateli programu WinNářadí a neobdrželi jste nabídku nové verze, kontaktujte nás. Pravděpodobně máme v databázi uživatelů Vaši adresu či email neaktuální, nebo dopis nebyl předán do správných rukou.

- 09.04.2010 - dokončena nová verze WinNářadí, připraveno k distribuci. Probíhá rozesílání nabídek na přechod do nové verze uživatelům předchozích verzí. Těm, kdo si zakoupili licenci na používání programu WinNářadí po 1.1.2010, rozesíláme novou verzi WinNářadí bezplatně.

- 12.12.2009 - dokončena rozesílka nabídek nové verze WinRevizí 5.0 stávajícím uživatelům předchozích verzí. Nabídky byly rozesílány emailem. Uživatelům, na které nemáme v evidenci emailovou adresu, jsme nabídku rozesílali dopisem prostřednictvím služeb České pošty. Formou dopisu jsme nabídku rozeílali i těm, jejichž emailová adresa není funkční a email se vrátil jako nedoručitelný. Pokud jste uživateli programu WinRevize a neobdrželi jste nabídku nové verze, kontaktujte nás. Pravděpodobně máme v databázi uživatelů Vaši adresu či email neaktuální, nebo dopis nebyl předán do správných rukou.

- 07.12.2009 - dokončeny WinRevize verze 5.0, připraveno k distribuci

- 10.07.2009 - dokončena rozesílka nabídek nové verze WinNářadí stávajícím uživatelům předchozích verzí. Pokud používáte program WinNářadí a neobdrželi jste prostřednictvím České pošty dopis s nabídkou nové verze WinNářadí, kontaktujte nás. Pravděpodobně máme v databázi uživatelů Vaši adresu neaktuální, nebo dopis nebyl doručen do správných rukou.

- 30.06.2009 - dokončeno WinNářadí verze 5.0, připraveno k distribuci


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky