WinNářadí - Zdeněk Prejza, Sadská

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

WinNářadí

Produkty

Aplikace WinNářadí


Aplikace určená elektrotechnikům, kteří se zabývají revizemi, nebo evidencí revizí elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2, zkouškami spotřebičů
ČSN EN 50678, ČSN EN 50699 a změnou Z2 normy ČSN 33 1600 ed.2 nebo zkouškami zařízení pro obloukové svařování dle ČSN EN 60974-4 ed.3. V programu lze zpracovat i protokoly o revizích spotřebičů dle ČSN 33 1500, čl.3, nebo protokoly o ověření bezpečného stavu spotřebiče po opravě dle ČSN 33 1500, čl. 2.7. Pomocí tohoto programu lze velice jednoduchým způsobem za podpory řady programových pomůcek (kopírování záznamů, celých zpráv, automatické předvyplňování některých údajů a řada dalších) zpracovat informace získané při revizích a kontrolách nářadí a spotřebičů a vytvořit tak zprávu o revizi.

Program umí pracovat s údaji hotových zpráv
např. upozornit na zprávy, kterým bude končit platnost, vyhledat informace o určitém konkrétním nářadí, či spotřebiči, vyhledat spotřebiče konkrétního provozovatele atd.

K dispozici je generátor unikátních kódů použitelný pro tisk štítků pro označování spotřebičů a nářadí, nebo pro přímé vkládání kódů do záznamu o novém spotřebiči v programu. Generátor zajistí to, že vygenerované kódy se nikde v databázi nevyskytují. Štítky lze vytisknout vč. čárového kódu.

Lze přímo načítat data z měřících přístrojů AplphaPAT MI 2142 firmy Metrel, PU 194 DELTA firmy METRA a REVEX 2051 firmy ILLKO. Program od verze 5.0 (červenec 2009) umožňuje obousměrnou komunikaci s přístrojem REVEX profi firmy ILLKO, od verze 7.0 i komunikaci s přístrojem REVEX profi II firmy ILLKO.

Program je vytvořen moderní architekturou server
klient pro prostředí MS Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11 s nastavenou podporou češtiny tzv. česká Windows.

Zprávy zpracované ve WinNářadí lze tisknout prostřednictvím řady tiskových sestav - od protokolů o revizi se všemi zjištěnými a naměřenými hodnotami, přes zjednodušené seznamy, protokoly o vyřazení, po štítky pro označování revidovaných spotřebičů. Jsou k dispozici i sestavy pro tisk štítků s čárovými kódy. Pro tisk sestav s čárovými kódy není zapotřebí žádný další software, tiskové sestavy jsou navrženy pro tisk na běžných tiskárnách formátu A4. Štítky se tisknou na běžně dostupné samolepící etikety řady rozměrů na podkladu ve formátu A4. Pro tisk štítků není tedy nutná speciální tiskárna, postačí běžná inkoustová, nebo lépe laserová tiskárna formátu A4. Před tiskem štítků lze zvolit, u kterého štítku na archu se začne tisknout.

Tisknout lze hromadně více zpráv najednou, při tisku lze vyfiltrovat např. tisk pouze zprávy s nevyhovujícím celkovým hodnocením. Tisk lze spustit rovněž z přehledových formulářů a to jak celkového přehledu spotřebičů, tak přehledu spotřebičů v konkrétní zprávě. V přehledových formulářích lze zobrazit pouze množinu záznamů odpovídajících zvolené podmínce, záznamy lze setřídit dle libovolného sloupce viditelného na obrazovce. Zde se tiskne množina spotřebičů dle aktuálního výběru na obrazovce a v pořadí dle obrazovky. Před tiskem se zvolí formulář (štítek), do kterého se bude tisknout.

Pro zpracování zpráv lze využít i dat načtených z měřících přístrojů AlphaPAT MI 2142, PU 194 DELTA, REVEX 2051, program je od verze 3.0 vybaven možností přímého načítání dat z uvedených měřících přístrojů. Program umožňuje obousměrnou komunikaci s přístroji REVEX profi a REVEX profi II firmy ILLKO.

Zprávy zpracované ve WinNářadí lze opatřit elektronickým podpisem a uchovávat je v elektronické podobě. Pro vytvoření práva podpisu konkrétnímu uživateli ve WinNářadí jsou s programem poskytnuty všechny potřebné nástroje. V jedné instalaci WinNářadí lze zřídít právo podpisu více osobám. Zpracování a podpis zprávy provede technik, který má v plné verzi WinNářadí zřízeno právo podepisovat. Obsah zprávy lze potom přenést do neregistrované tzv. prohlížecí verze programu WinNářadí, která je volně šiřitelná a může být zdarma nainstalována u provozovatele nářadí, či spotřebičů. Zprávy v této neregistrované verzi lze potom prohlížet, tisknout, vyhledávat v nich potřebné údaje, zjišťovat, kdo zprávu zpracoval, podepsal apod.  Do zpráv v prohlížecí verzi nelze zasahovat. Vhodné např. pro firmy, které zpracovávají revize nářadí a spotřebičů dodavatelsky pro jiný subjekt.

Při zakládání nové prázdné zprávy se zvolí norma nebo ČSN 33 1600 ed.2 pro elektrické ruční nářadí či spotřebiče, ČSN 33 1500 pro elektrické spotřebiče, nebo norma ČSN EN 60974-4 ed. 2 pro zkoušky zařízení pro obloukové svařování. Poté se z nabídek zvolí zatřídění dle zvolené normy. Dle vybraného zatřídění program automaticky nabídne termín opakování revize a doplní datum příští revize. V případě potřeby lze všechny datumy upravit buď ručně, nebo výběrem z kalendáře. Do jedné zprávy se může vložit v podstatě neomezený počet spotřebičů, resp. nářadí, podmínkou je, aby všechny spotřebiče jedné zprávy odpovídaly zvolenému zatřídění a údajům o provozovateli.

Při prvním zpracování zpráv se zjištěné a naměřené údaje zapisují do formulářů vybavených řadou pomůcek - některé údaje se předvyplňují automaticky (dle Vašeho nastavení), další lze vybírat z nabídek (tzv. comba, nebo roletky). Obsah nabídek si může uživatel upravit dle vlastní potřeby. Při zpracování více podobných spotřebičů, resp. nářadí (např. počítačová učebna se stejnými počítači a monitory) lze po zadání prvního spotřebiče stiskem jednoho tlačítka provést kopii celého záznamu o spotřebiči a ten pouze upravit (zpravidla pouze evidenční označení a naměřené hodnoty). Tím se práce podstatně urychlí.

Při revizi spotřebičů, které již ve WinNářadí byly alespoň jednou zpracované, lze zkopírovat celou zprávu se všemi spotřebiči, resp. nářadími. Po zkopírování provést pouze úpravu údajů, případně lze zprávu doplnit o další spotřebiče nově umístěné v prostoru, pro který je zpráva zpracovávána, nebo výmaz spotřebičů, které se již v prostoru nenacházejí. Pro přenos spotřebiče, který byl v minulosti zpracováván v jiné zprávě než zkopírované, je pro Vás připravena funkce, která dokáže do zpracovávané zprávy přenést spotřebiče z kterékoliv jiné zprávy zpracované ve WinNářadí. Tento postup je vhodný v případech, kdy většina spotřebičů zůstává na stejných místech.

Dále lze založit novou prázdnou zprávu, do které se budou pomocí výše zmiňované funkce pro přenos z libovolné jiné zprávy přenášet spotřebiče, resp. nářadí dle potřeby. Tento postup je vhodnější v případech, kdy se revidované spotřebiče, resp. nářadí často stěhují z místa na místo.

Zprávy lze také vytvářet po načtení dat z výše uvedených měřících přístrojů. Program pomocí vestavěných nástrojů prohledá již dříve zpracované zprávy a dle identifikačních označení měřených spotřebičů či nářadí přiřadí hodnotám přeneseným z měřicího přístroje spotřebiče, či nářadí z dříve vypracovaných zpráv i se všemi jejich údaji.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky